Bewust van de noodzaak tot bevordering van de munt- en penningkunde onder de verzamelaars besloot het bestuur van Numismatica Tienen in 1980 een tweejaarlijkse “Ereprijs Numismatica Tienen” in het leven te roepen.
Deze prijs wordt toegekend aan de persoon, vereniging of instelling dewelke zich uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt heeft op het gebied van de numismatiek in het raam van de Vlaamse volksgemeenschap. Bevordering van de numismatiek zal op de ruimst mogelijke interpretatie berusten en kan geschiede door publicaties, onderzoekingen, voordrachten, tentoonstellingen, activiteiten in het verenigingsleven enz…

Tot op heden werd de ereprijs aan volgende personen en instellingen toegekend:

Jaar
Namen
2020
P. Pasmans
2018
F. Van Baelen en F. Van Russelt
2016
J. De Coninck en H. Jacobs
2014
A. Grispen en A. Bruylandt
2012
R. Dillen en J. Frederickx
2010
P. Degel
2008
L. Vandamme
2006
U. Houtekeete
2004
L. Verbist
2002
H. Taymans
2000
E. Schutijser
1998
C. Dekesel
1996
H. Van Houdt
1994
E. Moors
1992
Het stedelijk museum van Tienen “Het Toreke”
1990
J. Taelman
1988
P. Schraepen
1986
Het EGMP
1984
H. Dewit en R. Waerzeggers
1982
A. Bastiaans en A. Despretz
1980
A. Haeck