Corona-virus

Door de algemene voorzorgsmaatregelen die de overheid heeft afgekondigd om de verspreiding van het COVID-19-virus zo veel mogelijk in te dijken worden onze vergaderingen uitgesteld tot latere datum.

Tevens heeft het bestuur besloten, de Internationale Muntenbeurs van 11 november 2020 te schrappen.
Meer in formatie vindt u in onze Nieuwsbrief Annulering Beurs 2020

Numismatica Tienen werd in 1968 op 11 november boven de doopvont gehouden met als doel de numismatiek in de Tiense regio te bevorderen, evenals het iconografisch verleden bij de mensen in herinnering te brengen.

Ieder verzamelaar van munten, penningen, medailles en aanverwanten is welkom op onze ruilvergaderingen.

Vergaderingen
De ruilvergaderingen worden telkens gehouden op de 4de zondag van de maand tussen 9 en 12 uur.
Tijdens de maand juli zijn er geen vergaderingen wegens jaarlijks verlof.

Vergaderlokaal
CafĂ© t’Hoekske
Oude Leuvensestraat 93
3300 Tienen

Lidmaatschap
Heeft U nog geen lidmaatschap bij een afdeling van het EGMP, stort dan 14 Euro (buitenlandse leden: 20 Euro) op onderstaand rekeningnummer:
IBAN: BE77 9733 5999 6942
BIC: ARSPBE22
Voor meer informatie kan u ons Contact Formulier gebruiken.