Heeft U nog geen lidmaatschap bij een afdeling van het EGMP, stort dan 14 EURO (buitenlandse leden : 20 EURO ) op rekening  Giro + Rekening BE77 9733 5999 6942  –  ARSPBE22